Kanalziacja

Do kanalizacji stosowane są poważne ograniczenia, które mogą powodować przedwczesne pogorszenie jakości. Należą do nich wtargnięcie do korzenia, przemieszczenie stawów, pęknięcia i formacje dziur, które prowadzą do znacznej ilości wycieków z ogólnym ryzykiem dla środowiska i zdrowia publicznego. Szacuje się na przykład, że 500 milionów m3 zanieczyszczonej wody rocznie może wyciekać do gleby i wód gruntowych w Niemczech [1]. Renowacja i wymiana uszkodzonych kanałów ściekowych jest bardzo kosztowna. Roczne koszty rehabilitacji w hrabstwie Los Angeles wynoszą około 400 mln euro, a w Niemczech koszty te szacuje się na 100 mln euro.

Usuwanie śmieci z linii kanalizacyjnej

Siarkowodór (H2S) jest pośrednio odpowiedzialny za biogenną korozję siarczkową, aw konsekwencji ścieki wymagają prac rekultywacyjnych. Różne opcje naprawy są dostępne dla właścicieli w szerokim zakresie kosztów i potencjalnej trwałości. Jedną z opcji jest zastosowanie materiału cementowego na bazie cementu z glinianu wapnia, po oczyszczeniu skorodowanej struktury w celu usunięcia luźnego materiału i zanieczyszczeń w celu odsłonięcia mocnego, szorstkiego i czystego podłoża. W zależności od stanu betonu i zanieczyszczenia, czyszczenie może wahać się od prostego czyszczenia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem (200 bar) do rzeczywistego rozbiórki hydro (2000 bar).

Rodzaje kanalziacji

Obecnie możemy odnaleźć w przyrodzie następujące rodzaje kanalizacji

: ul.Wokulskiego 6/13Pruszków 05-800 Warszawa (dawny adres, nowy będzie inny)

pogotowie-kanalizacyjne.waw.pl 2010-2018 Warszawa, mazowieckie